Contact Us

Contact Us >> Feedback

View big pic

Fujian Yongda Group Co., Ltd.
Address:Zhangzhou development zone
Tel:0596-6856310 FAX:(86)596-6856310
Fujian, Zhangzhou,China merchants zhangzhou development zone investment avenue kunlun mountain 8
E-mail:winsteel@public.zzptt.fj.cn